Rekabete Uyum

Rekabete Uyum

tarihinde yayınlandı

Yürürlükteki tüm rekabet kurallarına ve düzenlemelerine uyum, SİMAY iş uygulamalarınıntemelini oluşturmaktadır.SİMAY, rakipleri ile fiyatları sabitlemez, Hizmetleri tahsis etmez veya pazarları bölmez.SİMAY, rakipleri ile ihalelere girmez.SİMAY rakipleri ile bilgi paylaşmaz veya rekabet konularını (fiyatlandırma, indirimler,ikramiyeler, satış koşulları vb.) konuşmaz

Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal Sorumluluk

tarihinde yayınlandı

SİMAY, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafıdır ve bu Küresel İlkeler Sözleşmesi on ilkesine bağlıdır. SİMAY, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütünün TemelSözleşmelerinde belirtilen insan haklarına saygı duyar ve bunları destekler ve teşvik eder.SİMAY, iyi kurumsal yönetim ilkelerine göre faaliyet gösterir.SİMAY, faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini sürekli olarak azaltmayı taahhüt eder.SİMAY, faaliyet […]

Etik

ETİK

tarihinde yayınlandı

SİMAY, her tür yolsuzluk ve rüşvete karşıdır ve bu tür uygulamalarla mücadele etmeye büyük önemvermektedir.SİMAY, iş konusunda adil şartlarda ve sadece Hizmetlerinin esasına göre rekabet eder.Yerel uygulamalardan bağımsız olarak, SİMAY ile müşteriler, tedarikçiler veya kamu çalışanlarıarasında kişisel ödeme, komisyon veya rüşvet alınıp verilmesi kesinlikle yasaktır.Faaliyet gösterilen yerde mutat, makul değerde ve iş amacına yönelik olmadıkça, […]

İş Yeri Standartları

İş Yeri Standartları

tarihinde yayınlandı

SİMAY, çalışanlarına uygun sağlık ve güvenlik standartlarını da içeren uygun çalışma koşulları sağlar.SİMAY, çalışanlarına yönelik istihdam ve iş ile ilgili ayrımcılık yapılmasına müsamaha göstermez vetüm çalışanlar adil ve eşit muamele hakkına sahiptir.SİMAY, örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesi hakkına riayet eder ve tüm çalışanlarsendikalaşma ve sendika kurma hakkına sahiptir.SİMAY, zorla veya zorunlu çalıştırma kullanmaz.Uluslararası sözleşmeler […]

Çalışma İlkeleri

Çalışma İlkelerimiz

tarihinde yayınlandı

• Simay Davranış Kuralları, tüm SİMAY faaliyetleri ve SİMAY çalışanları için geçerli bazı temelilkeleri belirlemektedir. Bu ilkeler aşağıda sıralananlar ile ilgilidir:• SİMAY Davranış Kuralları, SİMAY Değerlerini destekler ve SİMAY politikaları, kuralları veyönergeleri ile desteklenir.• SİMAY Davranış Kuralları, SİMAY’daki istihdam şartlarının bir parçasıdır.• Ayrıca SİMAY çalışanları, iş ortakları ve diğer paydaşların ciddi ve hassas konularıbildirmelerini sağlamak […]

İş Ortaklığı

İş Ortaklığı

tarihinde yayınlandı

SİMAY, tedarikçilerinin SİMAY Tedarikçi Davranış Kuralları hakkında bilgi sahibi olmasını vemüşterilerinin ve diğer iş ortaklarının ISS Davranış Kuralları hakkında bilgi sahibi olmasınısağlayacaktır.SİMAY hizmet sunumu, müşterilerin bulunduğu yerlerdeki kalite, sağlık, güvenlik ve çevrekonusunda kabul edilmiş standartları karşılayacaktır.Müşteri gizliliğine riayet edilir ve ilgili bilgiler korunur.Müşteri şikayetleri etkili bir şekilde ele alınır ve kesintisiz yüksek düzeyde hizmet sunmayısağlama […]