Çalışma İlkeleri

Çalışma İlkelerimiz

tarihinde yayınlandı

• Simay Davranış Kuralları, tüm SİMAY faaliyetleri ve SİMAY çalışanları için geçerli bazı temelilkeleri belirlemektedir. Bu ilkeler aşağıda sıralananlar ile ilgilidir:• SİMAY Davranış Kuralları, SİMAY Değerlerini destekler ve SİMAY politikaları, kuralları veyönergeleri ile desteklenir.• SİMAY Davranış Kuralları, SİMAY’daki istihdam şartlarının bir parçasıdır.• Ayrıca SİMAY çalışanları, iş ortakları ve diğer paydaşların ciddi ve hassas konularıbildirmelerini sağlamak […]