İş Yeri Standartları

İş Yeri Standartları

tarihinde yayınlandı

SİMAY, çalışanlarına uygun sağlık ve güvenlik standartlarını da içeren uygun çalışma koşulları sağlar.SİMAY, çalışanlarına yönelik istihdam ve iş ile ilgili ayrımcılık yapılmasına müsamaha göstermez vetüm çalışanlar adil ve eşit muamele hakkına sahiptir.SİMAY, örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesi hakkına riayet eder ve tüm çalışanlarsendikalaşma ve sendika kurma hakkına sahiptir.SİMAY, zorla veya zorunlu çalıştırma kullanmaz.Uluslararası sözleşmeler […]